wtorek, 16 kwietnia 2013

Tarkhan - Mastaba
Tarkhan - Mastaba


Tarchan to współczesna nazwa starożytnego egipskiego cmentarza, znajdującego się około 50 km na południe od Kairu, na zachodnim brzegu Nilu.
Sir William Matthew Flinders Petrie


Tarkhan Wykopaliska
Nekropolia została zbadana przez  Sir Williama Matthew Flinders Petrie (brytyjskiego archeolog i egiptolog,  wnuka badacza Australii Matthew Flindersa.).  Odnaleziono groby pochodzące prawie ze wszystkich okresów starożytnego państwa egipskiego. Większość jednak pochodzi, z okresu formowania się państwa, około 3000 lat pne. Petrie odnalezł więcej niż 2000 grobów, większość z nich to proste dziury w ziemi, należące do zwykłych ludzi. Jednakże, było także kilka mastab pierwszej dynastii,  których fasady ozdobiono tak jak fasady pałaców.Do najważniejszych znalezisk należą m.in. groby  z licznymi  pieczęciami należącymi do króla Narmera,  oraz jeden z najstarszych  ubiorów  starożytnego Egiptu. Obok najstarszych grobów, znajduje się młodsze cmentarzysko nazwane Kafr Ammar.  Odkryto także pochodzące z okresu rzymskiego portrety fajumskie (portrety na drewnie, które były składane wraz z zabalsamowanymi zwłokami do grobów. Pochodzące z zhellenizowanych terenów Egiptu,).

Grobowiec 1060

Fragment Okładziny Ściany
Jest to największy grobowiec w Tarkhanie (mastaba), z tak zwaną fasadą pałacową. Mastabę podzielono na kilka pomieszczeń, najczęściej używane były do przechowywania rytualnych darów, umieszczanych tam w czasie pochówku. W centralnej części znajdowała się podziemna komora grobowa, razem z czterema mniejszymi komorami bocznymi, pozbawianymi bezpośrednich przejść, zastąpiono je symbolicznymi wrotami (ślepe wrota). Najniższa część fasady była pomalowana na czerwono, z wyjątkiem jednej niszy, z drewnianą podłogą, która nie została pomalowana. Morze to wskazywać na miejsce oddawania kultu zmarłemu. Mastaba w całości była otoczona murem.

 
Wizualizacja

Wizualizacja

Wizualizacja


WizualizacjaLiteratura:  
Wolfram Grajetzki: "The architecture and the signification of the Tarkhan mastabas" In: Archeo-Nil 18 (2008), p. 103-112