środa, 17 kwietnia 2013

Piramida CzerwonaPiramida Czerwona


  • Lokalizacja Dahszur w Egipcie
  • Grobowiec Snofru z IV dynastii
  • Czwarta piramida zbudowana przez Snofru
  • Pierwotnie pokryta oblicowaniem wapiennym, dobrze odbijającym światło słoneczne
  • Najstarsza zachowana klasyczna piramida w kształcie ostrosłupa
  • Podstawa długość: 220 m
  • Nachylenie bloków: 43o 22 '
  • Pierwotna wysokość: 105 m
  • Komora grobowa: 4.18 x 8.55 m (wys.: 14.67 m)Fundamenty pod jej budowę położono w 29 roku panowania Snofru. Po ukończeniu obie piramidy Snofru w Dahszur, Łamana i Czerwona, stały się największymi budowlami Egiptu aż do czasu wybudowania piramid w Gizie. W niej właśnie po śmierci złożono doczesne szczątki władcy. W późniejszych czasach, jeszcze w starożytności, grobowiec został splądrowany, a komora grobowa nosi nawet ślady pożaru. Zachowały się w niej tylko skąpe szczątki mumii mężczyzny, najprawdopodobniej samego Snofru. Identyfikację budowniczego piramidy dokonano na podstawie odnalezionych inskrypcji hieroglificznych z imieniem horusowym władcy – NebMaat i obecności jego wizerunku.
Piramida Czerwona – plan i przekrój
1) Wejście
2) Pierwsza Komora
3) Druga Komora
4) Komora grobowa
Wejście do wnętrza znajduje się w północnym licu piramidy na wysokości 28,6 m ponad poziomem podłoża, przesunięte jest o 3,8 m na wschód względem osi piramidy. Od wejścia korytarz o długości 62,8 m, prowadzący w dół pod kątem 27°56', przechodzi w 7,94 m, poziomy podest, znajdujący się na wysokości 15 m nad poziomem gruntu, wiodący do dwóch komór, pokrytych tzw. sklepieniem wspornikowym, uzyskanym poprzez ścinanie krawędzi stopniowo zsuwanych do siebie bloków. Komory są niemal identyczne, a różnica polega na tym, że druga leży dokładnie na osi pionowej piramidy. Obie mają wymiary 3,66 m x 8,38 m x 12,3 m. Stropy rozpoczynają się na wysokości 3,55 m od poziomu posadzek. W obu komorach stropy wspornikowe zbudowane są z jedenastu warstw bloków skalnych, które w swej najwyższej warstwiwe zsunięte są do siebie na odległośc zaledwie 35,5 cm. W południowej ścianie drugiej komory, na wysokości 7,62 m ponad posadzką znajduje się wejście do pasażu długości 7,29 m, prowadzącego do trzeciej komory. Posadzka jej podniesiona jest o 4,27 m względem posadzek poprzednich komór. Komora o rozmiarach 4,19 m x 8,35 m x 14,7 m, umieszczona jest poprzecznie względem poprzednich komór i leży na osi wschód – zachód. Ostatnia komora była miejscem spoczynku władcy, dwie pozostałe mieściły wyposażenie grobowe.