niedziela, 21 kwietnia 2013

Ignaty Milinis – Narkomfin 1928Ignaty Milinis – Narkomfin 1928Narkomfin jest to najlepiej znany i najlepiej zrealizowany ,,dom typu przejściowego”. Budynek mieszkalny dla pracowników Narkomfin  (Ludowego Komisariatu Finansów). Miał on zapewniać lepszy rozwój życia rodzinnego i powstrzymać jego dezintegrację. Składał się z jedno-,dwu- i trzypokojowych mieszkań w układzie dwupoziomowym, z wewnętrznymi schodami, które łączą przejścia korytarzowe, np. dwóm wysokim pokojom dziennym po jednej stronie mieszkania odpowiadają dwie niższe sypialnie z korytarzem pośrodku. Wspólna kuchnia i żłobek znajdują się w oddzielnym skrzydle.Taki dom-komuna był elementem struktury centrum wychowania społecznego obok centrum produkcji i centrum zarządzania, wiodących do stworzenia społeczeństwa bezklasowego w rozwiniętym gospodarczo i przemysłowo kraju. 


Budynek przy Bulwarze Nowińskim został zrealizowany tylko częściowo i wiele fundamentalnych elementów jego struktury pozostało na papierze.Narkomfin równolegle antycypował wiele rozwiązań stosowanych aż po lata sześćdziesiąte, a jednocześnie realizował wiele wizji estetycznych wczesnego konstruktywizmu. Kiedy przestał pełnić funkcję mieszkalną zrealizowano tam drukarnie i … biuro projektów.