niedziela, 28 kwietnia 2013

Nikołaj Ładowski - ArchitektNikołaj Ładowski  - Nikolai Alexandrovich Ladovsky (Russian: Николай Александрович Ладовский)(1881, Moskwa - 1941, Moskwa), rosyjski awangardowy architekt i pedagog, lider racjonalizmu w  architekturze, w 1920 roku zaczoł promować podejście podkreślające ludzkie postrzeganie przestrzeni i kształtu. Jest znany jako twórca nowoczesnych radzieckich i rosyjskich szkół kształcących architektów, jego klasy 1920-1932 w VKhUTEMAS ukształtowały pokolenia radzieckich architektów działających przez całym okres stalinowskich rządów, oraz przez kolejne dziesięciolecia.

Dom Komuna 1921

Nikołaj Ładowski – był pionierem funkcjonalno-konstruktywistycznych propozycji tworzenia  miasta socjalistycznego (socgorod), oraz architektury adekwatnej do takiego miasta. Od 1920, starał się upowszechnić tzw. ,,dom-komunę”. Początkowo ograniczał się do instalacji pomieszczeń usługowych i socjalnych wokół wewnętrznego podwórka. Później skupił się na idei galeriowców, których struktura składała się z sekcji mieszkalnej o wspólnych kuchniach i węzłach sanitarnych. W tych ,,maszynach do mieszkania” mieszkanie stawało się kabiną sypialną. Przebudowa życia polegała w owym czasie na nieprzerwanym tygodniu pracy, w żywieniu zbiorowym, wychowywaniu dzieci w przedszkolu i szkole – integralnych segmentach domu-komuny. W ślad za tym szła typizacja. Ładowski opracował i opatentował całkowicie wykonaną w fabryce komórkę mieszkalną. Później Ładowski porzucił ideę domów-komun, na rzecz komun-domów, z normalnymi kuchniami i łazienkami.
Stacja Metra Projektu Ładowskiego