wtorek, 16 kwietnia 2013

Kahun / Al-Lahun - Miasto Starożytny EgiptKahun  - Al-Lahun 
Kahun Ruiny
Nazwa  Kahun (Al-Lahun) używana dla stanowiska archeologiczne . 

Kahun plany domów
Informacje Ogulne
Jest to miasto w starożytnym Egipcie powstałe jako osiedle budowniczych piramidy faraona Senusereta II ok. 1900 p.n.e., w okresie Średniego Państwa. Jest to uporządkowany, regularny zespół domów robotników otoczony niskim murem chroniącym przed burzami pustynnymi. Inne cechy charakterystyczne to powtarzalność elementów, regularność orientowanego układu, zróżnicowanie wielkości domów w zależności od rangi społecznej.

Kahun ruiny
Odkrycie
Flinders Petrie w 1890 odnalazł na wykopaliskach relikwie prawdopodobnie pochodzące  z 12 dynastii izraelskiej. W tamtym okresie osadę nazywano wioską niewolników, dziś wiemy że przy budowie piramid pracowali wykwalifikowani i dobrze opłacani rzemieślnicy, ich służbę Faronowi, można porównać, w pewnym sensie do współczesnej służby wojskowej (honorowa praca dla dobra kraju).
Petrie odkrył miasto Kahun na pustyni do północnej strony świątyni piramidy. Odkryto  ślady ceglanych murów, domów i ceramiki, które wskazują, że tu mieszkali robotnicy budujący piramidę i jej świątynie, odnaleziono także magazyny i spichlerze. W mieście urzędowali kapłani i świecy dostojnicy odpowiedzialni, za królewskiego pochówek i kult  pośmiertny.
Odkryte narzędzie

Odnaleziono tam zestawy narzędzi z brązu, dłuta, noże i topór, sznury paciorków, kilka kawałków rudy miedzi, kawałki galeny i ceramiki, oraz koszy. Pięknym znaleziskiem okazała się  biżuteria pochodząca z okresu średniego państwa znaleziono na południe od piramidy, w grobie księżniczki Sithathor-iunet. 

Kahun Rekonstrukcja Miasta
Odkopano również mastaby i grobowce pochodzące od Okresu Średniego Państwa aż do czasów rzymskich, leżące  w sąsiedztwie piramidy. Odkryto jeszcze nici, płótno, noże i narzędzia z miedzi i krzemienia, miedziane lustro, sieci rybackie, drewniane motyki, grabie, , pałki, dłuta miedziane z drewnianymi uchwytami, oraz meble, a niebieskie glazurowane garncarstwo nie było niczym niezwykłym.
Kahun Dom Dostojników

Kahun Spichlerz


Miasto ogólnym  zarysem przypomina plan prostokątny (złożony z kwadratów), otoczony murem od wschodu, północy, i na zachodzie, ale otwarte na południu do strony doliny Nilu. Choć dziś południowa strona jest otwarta, Petrie odkrył pozostałości bramy, w części w której brakowało muru.
Kahun Plan Miasta

Zabudowa przylega do murów, na całej długości. Miasto w przybliżeniu było kwadratem o wymiarach 384 metrów na północy i 335 m na zachodzie. Na północnym zachodzie znajduje się ziemny taras, na którym przypuszczalnie zaczynał się kompleks nazwany ,,Akropolem”.

Miasto było podzielone wewnętrznymi murami na co najmniej trzy dzielnice. Pierwszym, jest Akropol, być może przeznaczony do samego króla, drugi Wschodni Kwartał, z obszernym dziedzińcem wokół dworu z 70 – 80 pokojami, kolejny Zachodni Kwartał w całości wypełniony mniejszymi domostwami, z liczbą pokoi wahającą się od 4 do 12.

Większe domy posiadały dziedziniec z kolumnami,   a na samym środku, stał niewielki kamienny zbiornik na wodę. Dachy zbudowane belek pokrytych trzciną  i oblepione błotem, niektóre otwory drzwiowe posiadały łuki z cegły. 
Kahun Domy Robotników


Istnieje wiele wzmianek na odnalezionych papirusach, iż od południowej strony Akropolu stała świątynia.
Miasto posiadało własnego zarządcę administracyjnego, który sprawował także role sędziego.
Kahun Znaleziska Archeologiczne

Kahun Znaleziska Archeologiczne

Kahun Znaleziska Archeologiczne

Kahun Znaleziska Archeologiczne

Kahun Znaleziska Archeologiczne

Kahun Znaleziska Archeologiczne

Kahun Znaleziska Archeologiczne

Kahun Plan

Kahun Plan