sobota, 20 kwietnia 2013

Iwan Leonidow - Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego 1934 - Narkomtiazhprom (NKTP)Iwan Ilicz Leonidow - Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego 1934 - Narkomtiazhprom (NKTP)


Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego 1934 - Narkomtiazhprom (NKTP)


Tarasy Widokowe

Ludowy Komisariat Przemysłu Ciężkiego, zlokalizowany na placu czerwonym, w historycznym sercu Moskwy. Proponowane rozwiązanie zakładało trzy  wieżowce, połączone przewiązką, z których jedna była ultra futurystyczna,  na samej górze znajdowały się przeszklone, podwieszone tarasy zbudowanych ze stali nierdzewnej, druga zaś ta niższa, pokryta była ceglano rustykalną fakturą i nawiązywała do pobliskiego muru kremlowskiego, a trzeci wieżowiec ma złożoną sześciokątną konfigurację w planie, ale jednocześnie prostą elewacje. Kompleks ulokowany na platformie, pełniącej role widowni podczas parad wojskowych. Całość wiązała się dość udanie z sylwetą cerkwi Wasyla Błogosławionego. Wertykalizm założenia wynikał, najpewniej z pierwszego malarskiego zawodu Leonidowa. Sam Leonidow uważał, że architektura Kremla i cerkiew , powinny być podporządkowana architekturze Ministerstwa, oraz że ten budynek musi zajmować centralne miejsce w mieście.


Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego 1934 - widok Kremla Moskewskiego


Futurystyczna koncepcja bazowała na ówczesnych osiągnięciach technologicznych, budynek miał być dynamicznym organizmem, z wielopoziomowymi arteriami komunikacyjnymi, razem z zewnętrznymi konstrukcjami, przypominającymi dźwigi, co w sumie upodobniło budowle do gigantycznej maszyny. (rewne, elementy takiej koncepcji można znaleźć w niemal wszystkich projektach Leonidowa)Rozpiętość działki przeznaczonej pod projekt sięgała 400 metrów wzdłuż placu czerwonego, powierzchnie zabudowy działki określono na 40.000 metrów kwadratowych, a powierzchni użytkowej na k110.000 metrów kwadratowych. Do konkursu zgłoszono 120 projektów.
 

Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego 1934 - Plan Założenia