czwartek, 18 kwietnia 2013

Gustave Eiffel – Wiadukt Rouzat 1971Gustave Eiffel – Wiadukt Rouzat 1971


W latach 1864-1884 Eiffel zbudował serię mostów kolejowych w Masywie Centralnym, gdzie skupiały się kopalnie węgla. Mosty były budowane na zasadzie: belki krzyżulcowe z słupkami, spoczywające na wysokich słupach ażurowych, materiały – żeliwo i kute żelazo. Słupy by przenieść siłę wiatru, musiały być sztywne. Ich przekrój poziomy był prostokątem rozszerzającym się ku dołowi. Elementy pionowe słupa wykonano z rur żeliwnych, wiatrownice z profilów ,,T” lub ,,I” z kutego żelaza.

Zlecenie na realizację Wiaduktu Rouzat, Eiffel otrzymał 10 miesięcy po założeniu firmy.
 
Wiadukt Rouzat 1971 - przekrój
Wiadukt Rouzat przecinając dolinę, w najwyższym punkcie znajduje się 59 m  nad poziomem gruntu , mierzy 180 m długości.