poniedziałek, 29 kwietnia 2013

El Lissitzky - Trybuna dla Lenina 1924


El Lissitzky - Trybuna dla Lenina 1924. Projekt nie miał szans na realizację, ale zajoł stałe miejsce w historii architektury .
Proun - Trybuna Lenina

Trybuna Lenina Model

Trybuna Lenina Model

Trybuna Lenina Model

Trybuna Lenina - widziana od góry