sobota, 20 kwietnia 2013

Alexei Mikhailovich Gan - KioskAlexei Mikhailovich Gan - Kiosk
 
Alexei Mikhailovich Gan - podczas pracy 1924
Alexei Mikhailovich Gan (1889-1942), radziecki architekt, projektant i teoretyk konstruktywizmu. Wraz z nadejściem rewolucji bolszewickiej, przed młodą rosyjską inteligencją otworzyły się nowe horyzonty możliwości głoszenia swoich poglądów, z czego skorzystał również Gan głosząc ,,śmierć sztuki”. Jego działalność będzie ściśle związana z komunistami już do końca jego działalności. 
 
Alexei Mikhailovich Gan - plakat 1931
Za główny cel postawił sobie rozpoczęcie nowego ,,dzieła kultury”. Wraz z Galiną i Olgą Cziczagowymi, Georgim Millerem utworzył z początkiem lat dwudziestych pierwszą Roboczą Grupę Konstruktywistów. Już w 1922 w Twerze zostaje wydana jego praca pt. ,,Konstruktywizm”, która staje się podstawą teoretyczną całego ruchu. Była to znacznie poszerzona wersja wykładu Nikołaja Tarbuikina z połowy 1921 roku pt. ,,Od sztalugi do maszyny”.

Przekonani byli o:
[…] nieprzydatności artystycznej kultury przeszłości dla komunistycznych form konstruktywistycznych budowli. Zaproponowali koncepcję twórczości, która realizując się  w procesie produkcyjnym miała prowadzić do nie-sztuki, nowej otwartej sfery powszechnej budowy świata, wyrażanej niezafałszowanym, zdemitologizowanym językiem wyzwolonej pracy i produkcji. Sztuka zginęła! Nie ma już dla niej miejsca w systemie pracy ludzkiej. Produkcja intelektualno-materialna ustanawia stosunki pracy i więź produkcyjną z nauką i technik, zajmując miejsce sztuki, która z natury nie jest zdolna oderwać się od religii i filozofii, nie ma dość sił, by wyjść poza zamknięty krąg abstrakcyjnej, spekulacyjnej działalności.
 
Alexei Mikhailovich Gan -projekty ubrań dla dzieci 1940
W umyśle Gana konstruktywizm pozostał na zawsze twórczym aktem, będącym odpowiedzą na społeczno-polityczne wezwania rewolucji. On sam nawoływał do aktywności twórczej, celem maksymalizacji upolitycznienia przestrzeni życiowej i niwelowaniu oddziaływań ze strony sztuki, zgodnie z jego sloganami ,, deklarujemy bezkompromisową wojnę przeciw sztuce” i ,, Śmierć sztuki”. To wszystko zawierał w swoich projektach na plakaty wystawowe, ubrania, składane uliczne stragany i kioski książkowe. W jego pracach obiekty zostały ograniczone do najbardziej podstawowych form, co podejściem skrajnym i doprowadziło do poróżnienia z innymi twórcami awangardy. Gan również publikuje i redaguje czasopismo Kino-FOT (1922-3), w którym zaproponował aby zastąpić malarstwo fotografią i promował kino jako medium niezwiązane z tradycją i zdolne do obiektywnej rejestracji udanych zmian życia w ZSRR.
 
Alexei Mikhailovich Gan - kiosk na książki 1920

Alexei Mikhailovich Gan - kiosk Agitprop dla wsi 1924


Kiosk Agitprop 1924 - wejście do obiektu na narożniku, fasady z dużymi przeszklonymi witrynami. Nad wejściem znajduje się maszt, nawiązujący do motywów okrętowych. Umieszczono na maszcie głośniki głoszące słuszność rewolucji.

Gan - Wniosek Końcowy

Lata dwudzieste były kulminacją działań Agitpropagandy, Do której Lenin przywiązywał największą wagę. Notabene nie był on miłośnikiem awangardy, wolał Beethovena od Strawińskiego, a najbardziej fascynowało go kino, głównie jako skuteczny środek propagandy.

Agitprop - jedno z centralnych pojęć komunistycznego werbunku politycznego od czasów Lenina. Powstało z połączenia słów agitacja i propaganda.
Rozłam Gana z Konstruktywistami, jego działania na rzecz Agitpropu, gloryfikacja Kina i fotografii, wydają się wskazywać jednoznaczny wniosek: 

Alexei Mikhailovich Gan poprzez swoją wizję konstruktywizmu, agitował dokonania reolucji bolszewickiej.